Pályázatok
A SZEGHALMI FC SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA – 2013/2014 

LABDARÚGÁS

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A  Szeghalmi FC 1926-ban alakult. Több változás után 2011 nyarán csatlakozott a klubhoz a 2008-ban alakult, de külön működő Sárréti Utánpótlás Nevelő Futball Club. Így egy nagy álmunk vált valóra az egységes kezelés, irányítás és nevelés tekintetében. Ezzel a lépéssel a Szeghalmi Futball Club arculata megváltozott, tevékenységének elsőrendű célja az utánpótlásnevelés lett.

A helybéli fiúk, lányok mellett a térség környező településein élő gyermekek számára is nyitottá vált a klub. Óvodás labdarúgótól kezdve 19 éves korig szerveződnek a foglalkozások.

Az edzők képzettsége MLSZ D és UEFA B szintű. Sajnos kevés a helyi, vagy Szeghalom közeli lakhellyel, megfelelő kvalitással és végzettséggel rendelkező szakember, de folyamatosan keressük. A foglalkozások száma az  U7, U9, U11 korosztályban heti 2, az U13, U15, U19 korosztályban pedig heti 3. Az edzések helyszíne a helyi Sporttelep és Sportcsarnok.

A csapatok részt vesznek a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt tornákon (Pl.: Bozsik tornák) és bajnokságokban (megyei utánpótlás bajnokságok).

 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Szeghalom  város sporttelepén 2db épület található. A közelmúltban elkészült, 400 millió Ft-os,modern sportcsarnok és egy 33 éves,kétszintes öltöző,amit -  ugyancsak 33éve - kizárólag a futballisták használnak.Pályázatunk érdemi része ezen épület felújítására vonatkozik.Fenntartása,némi túlzással a nála többszörös méretekkel bíró sportcsarnok költségeivel vetekszik. Fűtése és meleg víz ellátása már-már megoldhatatlan fejtörést okoz. Elavult kazán,kis kapacitású, bojler, ami nem képes a - hála Istennek - megnövekedett számú labdarúgókat kiszolgálni. A tönkrement, vetemedett ajtókon, ablakokon a meleg gyorsan elillan.

Nem szeretnénk abba a helyzetbe kerülni,- mint számos egyesület - hogy az energiaszolgáltatók egyszer csak elzárják a csapokat! A felsejlő problémák elkerülése érdekében szeretnénk megoldani a nyílászárók cseréjét, beszerelni modern, takarékos és hatékony kazánt és melegvíz tárolót. Az épületet napkollektorral látnánk el. Ez óriási mértékben könnyítene működési és anyagi helyzetünkön.

Kültéri hangosítással,eredményjelzővel és Pc-vel nem rendelkezünk, noha elvárható ezen eszközök megléte egy klubnál, amely a kedvét és hangulatát  javíthatja a miliőnek. Lehetőségünk nyílik a csapatok bemutatására, cserék és más információk közlésére. Meggyőződésem,hogy a pályázat tárgyát illetően bölcs és hasznos elhatározás született részünkről.

Reményeink szerint a szeghalmi futballtársadalom egyöntetű akarata vissza fog csengeni a Bíráló Kuratórium döntésében,azaz a Döntnökök respektálják,hogy jelen esetben részben ebben is, látjuk a helyi labdarúgás még magasabb szintű művelését. Megújult,modern környezetben hadd élhessék meg a világ legcsodálatosabb és első számú, elsőrangú sportágnak, a LABDARÚGÁSNAK mindennapjait!

Nyertes pályázat esetén az eddig energiára fordított, igen komoly megtakarításokat a labdarúgást érintő egyéb egységekre használhatjuk fel.Gondolunk itt elsősorban eszközökre,mez,labda,cipő,technikai felszerelések.Továbbá a játékosok konformitás érzetének javítása, ami ugyancsak fontos és jelentős mértékben szolgálhatja a teljesítményt és a hozzáállást. Az elmúlt évek fejlesztése megközelítőleg 14-16 millió Ft-ot jelentettek. További célunk a 2.számú pálya teljes felújítása,amelyikre  Önkormányzati ígérettel bírunk! A fentiek figyelembevétele mellett Kérem Önöket,hogy pályázatunkat támogassák és azt elfogadni szíveskedjenek!

SzeghalmiFC

 

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

1.:  Elsődleges stratégia célunk a fiatalok labdarúgás sportágba történő bevonzása, megtartása. Együttműködés a környező települések csapataival a  tehetséggondozás, a fiatalok sportágban tartásának érdekében. A család-iskola-Club aktív "háromszög" kialakítása, melynek középpontja a gyerek. Ennek nagy szerepét látjuk a biológiai, mentális, szakmai fejlődésben és az életpálya modell felépítésének érdekében.

2.: Képességek felfedezése, kutatása. A labdarúgó képességek maximális kiaknázása a korosztályos képzési alapelvek megfelelő szintű alkalmazásával. A tehetségekkel kiemelt foglakozás. Ehhez szükséges: megfelelő játékoslétszám.

3.: Stabil, rendszeres edzésháttér biztosítása. Az edzéslátogatottság maximalizálása.

4.: Megfelelő infrastruktúra: elegendő pálya, öltöző, illetve terem bérleti léehetőségének biztosítása.

5.: Képzett, elhivatott, motivált edzői gárda kialakítása, akik személyiségükkel lehozzák a pályára a gyerekeket. Lakhely szerint lehetőleg Szeghalmon (a helyi kötődés miatt) élő szakemberek megtalálása, szerződtetése, akik labdarúgó szakmai és pedagógiai alkalmasságuknál fogva elvégzik azt a munkát, amivel hozzásegítik a játékosokat a tehetségük kibontakozásához, illetve ahhoz, hogy labdarúgást szerető és aktívan űző felnőtté váljanak.

6.: Képzési lehetőségek, tanulmányutak biztosítása az edzők részére. Akadémiák meglátogatása (Gyula, Debrecen, Felcsút). A tudásbázis gyarapítása.

7.: A helyi és környező települések iskoláival aktív kapcsolat kialakítása. A toborzás, tehetségkutatás fejlesztése az oktatási intézmények segítségével.

8.: Gyúró alkalmazása, esetleges izomsérülések helyi kezelésére.

9.: A kommunikáció erősítése, legfőképpen az elektronikus médiában, de a  nyomtatott médiában is. Környező kulturális és kereskedelmi eseményeken  megjelenés, a sportág és a Club népszerűsítése. A friss, saját honlapunkon aktuális hírek megjelenítése, interaktív kérdőív alkalmazása.

10.: A térség meghatározó arculatú utánpótlás klubjává válni, úgy, hogy mellette szorosra fűzzük a kapcsolatot a megyei és a közeli magasabb szintű csapatokkal (Békéscsaba, Gyula, Debrecen).

 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Helyi  sajátosságok összehangolása az MLSZ fejlesztési programjaival kompatibilis. (Bozsik, Grassroots, női labdarúgás) Motivációs, eszköz és strukturális fejlesztés.

1.: Még több új, megfelelő minőségű és mennyiségű felszerelést biztosítani (mez, melegítő, cipő, bója, dobófal, megfelelő mennyiségű labda, stb...), mely egyben motivációs eszköz is. Látva az előző sportfejlesztési koncepcióból megvalósult eredményeket, különös tekintettel arra, hogy sportolóink örülve a melegítőnek, labdának, cipőnek, stb... boldog mosollyal az arcukon, újult erővel járnak az edzésekre. Így joggal mondhatjuk azt, hogy a megéri a befektetett munka,  küzdelem.

2.: A 2012/2013 bajnoki idényre beadott és elfogadott sportfejlesztési programunkat folytatjuk, melynek eredményeként az infrastruktúra helyzetét, a szakmai, személyi feltételeket stabilizáltuk. A sportolók létszámát növeltük, jelenleg több mint 100 ifjú sportolónk van. Ezt a programot folytatjuk, tovább növelve a játékos létszámot.

3.: Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételek biztosítása.

4.: A Bozsik programban aktív részvétel, a versenyeztetés rendszeressé tétele.

5.: Grasroots programokon aktív részvétel.

6.: A Magyar válogatott mérkőzéseire elutazni, ezáltal megmutatni a sportolóinknak, hogy hova lehet eljutni. Ez is motivációs eszköz egyben.

7.: Saját, hagyományteremtő utánpótlás torna létrehozása 2013-ban, melyre a környező utánpótlást nevelő klubokot fogjuk meghívni.

8.: Tehetségkutató rendezvény megtartása, a tehetségek további felkutatására.

9.: Még 2013-ban szeretnénk létrehozni a női labdarúgó csoportot az utánpótlás korosztályban.

 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A  korábbi évek negatív tendenciáit megállítottuk (csökkenő utánpótlás létszám, finanszírozás hiánya, kevés érdeklődő, stb...), a helyi gyerekek körében a labdarúgás népszerűsége nőtt. Ezt szeretnénk folytatni a jelenlegi programunkkal.

A család-iskola-Club aktív háromszöggel a gyerekek biológiai, mentális fejlődését elősegítve veszünk részt a helyes életpálya kialakulásában. Szerepet játszik ebben még az egészséges életmód, illetve a fair play szabályainak betartása. Hozzá kell tenni azt, hogy egy olyan társadalmi közegben, ahol a gyerekek inkább részesítik előnyben a társadalom divatos életformáit (mozgásszegény életmód, számítógépezés, stb...). Edzőtáboraink szervezésével az edzők több időt tudnak eltölteni a gyerekekkel, ezzel is a csapatszellemet erősítve.

 

A beruházás rövid leírása és indoklása

Szeghalom város spottelepén 2db épület található. A közelmúltban elkészült, 400 millió Ft-os,modern sportcsarnok és egy 33 éves,kétszintes öltöző,amit -  ugyancsak 33éve - kizárólag a futballisták használnak. Pályázatunk érdemi része ezen épület felújítására vonatkozik. Fenntartása, némi túlzással a nála többszörös méretekkel bíró sportcsarnok költségeivel vetekszik. Fűtése és melegvíz ellátása már-már megoldhatatlan fejtörést okoz. Elavult kazán,kis kapacitású, boyler,ami nem képes a - hála Istennek - megnövekedett számú labdarúgókat kiszolgálni. A tönkrement,vetemedett ajtókon,ablakokon a meleg gyorsan elillan. Nem szeretnénk abba a helyzetbe kerülni, - mint számos egyesület - hogy az energia szolgáltatók egysze csak elzárják a csapokat! A felsejlő problémák elkerülése érdekében szeretnénk megoldani a nyílászárók cseréjét,beszerelni modern,takarékos és hatékony kazánt és melegvíz tárolót.Az épületet napkollektorral látnánk el. Ez óriási mértékben könnyítene működési és anyagi helyzetünkön.

Kültéri hangosítással, eredményjelzővel és Pc-vel nem rendelkezünk,noha elvárható ezen eszközök megléte egy klubnál,amely a kedvét és hangulatát javíthatja a milliőnek. Lehetőségünk nyílik a csapatok bemutatására,cserék és más információk közlésére. Meggyőződésem,hogy a pályázat tárgyát illetően bölcs és hasznos elhatározás születet részünkről. Reményeink szerint a szeghalmi futballtársadalom egyöntetű akarata vissza fog csengeni a Bíráló Kuratórim döntésében,azaz a Döntnökök respektálják,hogy jelen esetben részben ebben is, látjuk a helyi labdarúgás még magasabb szintű művelését. Megújult,modern környezetben hadd élhessék meg a világ legcsodálatosabb és elsőszámú,elsőrangú sportágnak,a LABDARÚGÁSNAK mindennapjait!

Nyertes pályázat esetén az eddig energiára fordított, igen komoly megtakarításokat a labdarúgást érintő egyéb egységekre használhatjuk fel. Gondolunk itt elsősorban eszközökre,mez,labda,cipő,technikai felszerelések. Továbbá a játékosok konformitás érzetének javítása, ami ugyancsak fontos és jelentős mértékben szolgálhatja a teljesítményt és a  hozzáállást.

Az elmúlt évek fejlesztései megközelítőleg 14-16 millió Ft-ot jelentettek. A pálya automata öntözéssel való ellátása, füvesítése, új futópálya és drénezés, pályavilágítás, amely a fenti összeg nagy részét felemésztette. További célunk a 2.számú pálya teljes felújítása,amelyikre  Önkormányzati ígérettel bírunk!

A fentiek figyelembevétele mellett Kérem Önöket,hogy pályázatunkat támogassák és azt elfogadni szíveskedjenek!

Szeghalmi FC

 
Jogi közlemény | Oldaltérkép

Kezdőlap | Hírek | Galéria | Utánpótlás | Finanszírozás | Kapcsolat